JD photo

J.D, LL.M. ve SJD Nedir?

Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüz dünyasında hiç kuşkusuz hayatın her alanına dokunan hukuk bilimi de bu gelişmelerden payını almaktadır. Globalleşme akımları ve ülkeler arası etkileşimler dünya üzerindeki farklı hukuk sistemlerinin birbirlerine yak...
Daha Fazlası